X

Примерно продуктово заглавие, което също може да бъде доста дълго.

Артикулен код: #453217907
Наличност: Наличен
Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание. Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание. Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание.
Промоклуб
Универсален ВСИЧКОКИЛЪР - спрей аерозол KILL TIME срещу всякакви вредители, 400ml MAXPACK

Универсален ВСИЧКОКИЛЪР - спрей аерозол KILL TIME срещу всякакви вредители, 400ml MAXPACK

2.63 лв. 8.45 лв. -68%
Продуктов код: #5814
Наличност: Неналичен

Универсален ВСИЧКОКИЛЪР - спрей аерозол KILL TIME срещу всякакви вредители, 400ml MAXPACK
Гарантиран успех в борбата срещу летящите и пълзящите насекоми във Вашия дом.
Начин на употреба: Преди употреба затворете вратите и прозорците. Дръжте флакона вертикално и далеч от лицето. Пръскайте високо в помещението само във въздуха, като се движите към вратата. При пръскане дръжте спрея на 1 метър разстояние от всички повърхности и стени. Не прилагайте върху тапети.След обработка с препарата, оставете затворено помещението за 10-20 мин. След това проветрете в продължение на минимум 30 мин.
ВАЖНО: Не използвайте препарата в помещения за деца!

Препоръки за безопастност:
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности
Съхранявайте флакона плътно затворен
Да не се вдишват парите на аерозола
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 
При поява на кожно дразнене или обрив на кожата, потърсете медицински съвет/помощ.
Съхранение: Да се съхранява извън обсега на деца. Съхранявайте далеч от храни, напитки и храна за домашни любимци. 
НЕ излагайте препарата на директна слънчева светлина или температура над 50°.