X

Примерно продуктово заглавие, което също може да бъде доста дълго.

Артикулен код: #453217907
Наличност: Наличен
Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание. Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание. Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание.
Инсектицидна пудра HALEK, 100 gr. срещу всякакви пълзящи насекоми | ПРОМОКЛУБ

Инсектицидна пудра HALEK, 100 gr. срещу всякакви пълзящи насекоми

2.25 лв. 3.00 лв. - 25%
Продуктов код: # 6880
Наличност: Наличен

Инсектицидна пудра HALEK, 100 gr. срещу всякакви пълзящи насекоми. Унищожава хлебарки, мравки и бълхи.
Активни съставки: циперметрин група циперметрин 0.2% талк 98%.
Начин на употреба: Поръсват се местата, където насекомите се развъждат, крият или преминават, като 10 гр се използват за 1м2 - зад и под шкафове, печки, хладилници, мивки, канали, пукнатини. Повторно се прилага при необходимост след един месец.

Предупреждения:

Да се пази далече от достъп на деца.
Да не се вдишва прахът.
Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.
Да се избягва контакт с очите и кожата.
При контакт с очите веднага изплакнете обилно с вода. Потърсете лекар.
По време на работа да не се яде, пие и пуши.
При инцидентно поглъщане извикайте лекар. Покажете опаковката.
Количество: 100 гр.