PROMOCLUB - Връщане на стоки

Доставка:

  • Фирма Онлайн Трейд БГ ЕООД извършва доставки на стоки единствено и само на територията на Република България.
  • Доставката включва, поръчаната от клиента стока, опис на стока/стоки, фактура/касова бележка, товарителница и гаранционна карта (ако стоката е гаранционна).
  • Доставката, на всички стоки се извършва в рамките на 48 часа за всички по-големи градове, както и всички останали населени места на територията на страната, като срока за доставката зависят от местоположението на клиента.
  • Доставката може да бъде извършена, както на адрес посочен от клиента, така и до офис на куриерската фирма - до поискване, при което лицето се задължава да присъства лично при получаване на стоката.
  • Клиентът се задължава, при извършване на поръчката, да предостави необходимата информация за доставка, а именно : Лице за контакт, телефон за връзка, e-mail адрес, адрес за доставка.


Фирма Онлайн Трейд БГ ЕООД си запазва правото да отказва поръчки направени от клиента, без да поема допълнителни ангажименти към лицето направило поръчката.

Връщане на стоки:
Стоките следва да са в перфектен търговски вид, неползвани, без следи от употреба, с ненарушена опаковка, в пълна комплектовка, придръжени от всички документи от продажбата: фискални бонове, фактури, гаранционни карти и пр.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

Връщането на стоки в случай на използване правото на отказ при продажба от разстояние се осъществява за сметка на клиента. Промоклуб БГ/ Онлайн Трейд БГ ЕООД получава пратките в следния офис на куриерска служба Еконт гр.София, офис Раковски, за Онлайн Трейд БГ ЕООД, тел. 0878 504074.
Връщането на платената за стоките цена се извършва по платежния метод, използван от клиента за заплащане на поръчката.